Свето кръщение
Пресиан
Свето кръщение
Георги
Свето кръщение
Жоро